Invitatiounen

Wéi den Numm et seet! Hei fannt Däer Invitatiounen fir Aktivéiten, déi fir Jonker interessant sinn. Dës Aktivitéiten ginn nët alleguer vum “Service de la Pastorale” organiséiert.

Interesséiert? Da klick uewen an de Menüpunkt “Invitatiounen”